Mammicurine-880 50-st (Reg-NL H120295)

€ 99,95

Mammicurine-880 50-st

Mammicurine 880 injector voor intramammair gebruik.

Traditioneel geregistreerd homeopathisch diergeneesmiddel ter ondersteuning van het herstel van het functioneren van het uier bij koeien, ooien en geiten. Dagelijks worden melkveehouders gekort op het melk geld vanwege de aanwezigheid van groei remmende stoffen (antibiotica) in de melk.

De meeste gangbare mastitis injectoren bevatten antibiotica of chemotherapeutica en kunnen uitsluitend worden toegepast met een wachttijd voor de levering van melk.

Mammicurine-880 is een geregistreerd homeopathisch diergeneesmiddel met als belangrijk voordeel dat tijdens de behandeling de melk doorgeleverd mag worden. Bij de eerste symptomen kun tu direct Mammicurine inzetten. Nadat het uier is leeg gemolken een injector in het geïnfecteerde kwartier leeg drukken en vervolgens goed inmasseren.

Mammicurine is inzetbaar tegen infecties van E-coli bacteriën, Stafylokokken en/of Streptokokken. In de meeste gevallen zal na enkele dagen de infectiedruk zijn terug gedrongen. Deze behandeling herhalen totdat de symptomen zijn verdwenen. Mammicurine bevat verschillende werkzame stoffen. Calendula bestrijdt de ziektekiemen, Echinea bestrijdt de ettering, Phytolacca draagt bij aan een vermindering van de ontstekingsreacties. De werkzame stoffen versterken elkaar en samen hebben ze een sterk koortswerend en mastitis bestrijdend effect. Diergeneesmiddelen op basis van antibiotica en chemotherapeutica werken relatief snel tegen de ziekteverwekkers maar activeren het lichaam niet. Dit in tegenstelling tot homeopathische producten waarbij gewerkt wordt met zeer lage doseringen aan werkzame stoffen welke het lichaam aanzetten tot actie. De verschillende werkzame stoffen versterken elkaar (synergie) en zorgen ervoor dat het probleem in zijn totaliteit wordt behandeld. Door de zeer lage doseringen aan werkzame stoffen ontstaan er geen residuen in het vlees of in de melk van het dier, waardoor tijdens de behandeling de melk doorgeleverd mag worden. Verder hebben homeopathische producten geen ongewenste bijwerkingen en gewennings-risico voor bacteriën en virussen. Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunnings-graad en niet zozeer aande dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou toedienen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Voor zover bekend kan dit homeopathisch diergeneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt tijdens de dracht of lactatie.

Reg NL H 120295

Diergeneesmiddel: Uitsluitend bestemd voor de NL markt