Dimilin madendood 4% granulaat inhoud 2,5 kg

€ 62,50

alvet.eu

Dimilin madendood 4% granulaat inhoud  2,5 kg. 

Vliegen en maden bestrijding

Dimilin 4% granulaat 2,5kg

Dimilin Granulaat 4% is te gebruiken in gierkelders, mestvaalten en mestlagen en mesthopen ter bestrijding van vliegenlarven. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en pluimvee, mits het wordt toegepast door: personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken. Diflubenzuron is een nieuw type insecticide, dat inwerkt op het vervellingmechanisme. Hierdoor worden alleen larvale stadia van vliegen bestreden. Bestrijding van vliegenlarven vindt plaats door de broedplaatsen met het granulaat te behandelen. Dit zijn voornamelijk die plaatsen, waar vochtige mest en voerresten zich verzamelen. Omdat Dimilin Madendood 4% Granulaat alleen de larven doodt, kan het ongeveer 2 à 3 weken duren, voordat het aantal aanwezige vliegen belangrijk vermindert. Daarom wordt de beste bestrijding verkregen als het granulaat elke 5 à 6 weken voorbehoedend wordt toegepast. Als dit voorbehoedend systeem niet wordt gevolgd, dient men in ieder geval een herbehandeling uit te voeren als de vliegenbezetting begint toe te nemen. Eerste behandeling vroeg in het voorjaar uitvoeren.
 • Meer informatie
 • DOSERING 4% : 12.5g granulaat per m2 oppervlak - Varkensstallen: Het product moet gestrooid worden over de roosters, mesthoeken, mestgangen, in kieren en vooral ook onder langs de randen van hokken. Tevens dient gestrooid te worden rondom voer- en drinkbakken.
 • VoEAN CODE 8717344811644
 • GEVARENKLASSE 9STOF
 • GEVARENKLASSE diflubenzuron
 • GMP+  Nee
 • STATUS ARTIKEL Basis TOELATING 7677N
 • UITLOPEND Ja
 • Un NUMMERUN 3077
 • UN NUMMER OMSCHRIJVING MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (flumioxazin50%)
 • VERPAKKINGSEENHEID 4
 • SAMENSTELLING diflubenzuron